Bel ons: +31 6 572 726 72 | E-mail: info@engirams.com

Onze diensten

De naam van ons bedrijf 'ENGIRAMS' komt van twee termen, het woord 'engineering' en de afkorting 'RAMS'.

RAMS

In de spoorsector is het van cruciaal belang om niet alleen spoorsystemen te ontwikkelen die voldoen aan specifieke functionele eisen die door klanten of autoriteiten zijn gesteld, maar ook om aan te tonen dat de systemen en installaties voldoen aan de eisen die aan RAMS-aspecten worden gesteld. RAMS is de afkorting van Betrouwbaarheid (Reliability), Beschikbaarheid (Availability), Onderhoudbaarheid (Maintainability) en Veiligheid (Safety). Engirams is een bedrijf dat is opgericht voor het leveren van diensten op het gebied van RAMS-engineering. Onder onze klanten bevinden zich de meest prominente organisaties die in Nederland de trein- en metroinfrastructuur beheren en die leveranciers zijn van treinen en treinbeveiligingssystemen. We ondersteunen onze klanten bij het aantonen dat hun systemen voldoen aan de RAMS-vereisten.

CENELEC normen

De Europese norm die vereist dat RAMS moet worden aangetoond voor elektronische spoorbeveiligingsystemen wordt vertegenwoordigd door de CENELEC-norm EN50126. De norm is verder uitgewerkt in de gerelateerde normen EN50129 (betreffende veiligheid), EN50128 (betreffende software en hardware) en EN50159 (betreffende transmissiesystemen, zowel bedraad als draadloos). Een gerelateerde standaard voor de beveiliging ('security') van spoorwegtoepassingen is in ontwikkeling. Een deel van de diensten die wij leveren is het ontwikkelen van safety cases voor producten ('generieke producten'), geïntegreerde systemen en toegepaste producten ('generieke applicaties'), en geëngineerde installaties die op locatie worden geïnstalleerd voor specifieke spoorwegen ('specifieke toepassingen') . Onze ENGIRAMS-consultants hebben in het verleden dergelijke veiligheidscasussen opgesteld voor tal van projecten, waaronder:

 • het Amsterdam-Utrecht ERTMS Level 2 en automatische treinbeveiliging (ATB-EG) seininrichting (EBILOCK);
 • het signaleringssysteem Spoorzone Delft (EBS);
 • het signaleringssysteem Limburg Noord (iVPI);
 • een PLC-vergrendelingssysteem voor conventionele raiway-signalering; en
 • het RET Hoekselijn seinsysteem voor zowel metro als goederentreinen.

In dit opzicht hebben onze consultants gewerkt aan de introductie van signaleringssystemen door Bombardier, Siemens, HIMA en Alstom. We ondersteunen de systeemleverancier of de klant (infrastructuurbeheerder of ingenieursbureau).

Common Safety Methods (CSM-REA)

De Europese Commissie heeft indertijd besloten dat een door de lidstaten gezamenlijk gebruikte methode voor risicoanalyse geleidelijk moet worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat een hoog veiligheidsniveau wordt gehandhaafd en, waar en wanneer nodig en redelijkerwijs mogelijk, verbeterd (2004/49/EG). Door dezelfde methode in verschillende landen te gebruiken worden de veiligheidsdoelen in deze landen betrouwbaarder en begrijpelijker aangetoond. De relevante huidige Europese regelgeving in dit verband zijn de besluiten 402/2013 en 2015/1136. De verordening bevat een schema voor het definiëren van:

 • of veranderingen in de spoorwegsystemen belangrijk zijn;
 • of de veranderingen relevant zijn vanuit oogpunt van veiligheid;
 • wat zijn de veiligheidsrisico's (gevaren) verbonden aan de beoogde veranderingen

en het biedt principes voor risicobeoordeling en risicoacceptatie, afhankelijk van:

 1. of er een praktijkcode ('voorschrift') bestaat om het gevaar in vergelijkbare spoorwegsystemen te beperken - in dat geval kan deze praktijkcode op dezelfde manier worden toegepast zonder verdere gevarenanalyse;
 2. of het gevaar bestaat in een referentiesysteem - in dat geval kunnen dezelfde mitigerende maatregelen als voor het referentiesysteem worden toegepast zonder verdere gevarenanalyse;
 3. het geschatte risico en de noodzakelijke mitigerende maatregelen die nodig zijn om het risiconiveau in het aanvaardbare gebied te brengen.

Onze ENGIRAMS-consultants hebben risicoanalysedossiers gemaakt voor spoorwegorganisaties die belangrijke veiligheidsrelevante veranderingen in hun systemen introduceren, zoals de introductie van wijzigingen aan spoorvoertuigen, de introductie van radio block centers (RBC's) voor ERTMS treinbeveiliging en voor automatische treinbesturing (ATO) testdoeleinden.

Certificering van spoorvoertuigen

Om toestemming te krijgen voor het gebruik van spoorvoertuigen op de Europese spoorwegen, moeten deze gecertificeerd zijn door de spoorwegautoriteiten. Om een ​​dergelijke toestemming te krijgen, moet worden aangetoond dat het voertuig en de afzonderlijke onderdelen ervan (zoals assen, remmen enz.) Voldoen aan de technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI) en aan de nationale regelgeving. Onze ENGIRAMS-consultants hebben ervaring met het opstellen van documentatie ter demonstratie van TSI-conformiteit en CSM-REA-gebaseerde risicoanalyse voor nieuwe en aangepaste voertuigen.

ETCS en ERTMS

Het ETCS (European Train Control System) is een treinbesturingsstandaard die eisen stelt aan automatische treinbeveiligingsapparatuur (ATP) die in de trein is geïnstalleerd voor het toezicht op treinbewegingen en om de trein te stoppen volgens de toegestane snelheid. Het systeem berekent continu de remcurven opdat de trein kan voldoen aan snelheidsplafonds verderop in de rijweg en de trein tijdig voor het einde van de geautoriseerde rijweg tot stilstand komt. Informatie wordt ontvangen van de ETCS-apparatuur langs de baan (van balises dan wel van een radio block center), afhankelijk van het ERTMS Level. De reactie van de bestuurder wordt continu bewaakt en indien nodig wordt de noodrem geactiveerd.

ERTMS is de Europese standaard voor interoperabiliteit. ERTMS maakt het namelijk mogelijk dat een trein die is uitgerust met een ERTMS-boordsysteem van een willekeurige leverancier, op baanvakken rijdt die zijn uitgerust met ERTMS-apparaten van andere leveranciers. Dit houdt ook in dat alle boordapparatuur die in een trein is geïnstalleerd, zich onder dezelfde omstandigheden op precies dezelfde manier kan gedragen. Onze ENGIRAMS-consultants hebben ervaring opgebouwd op het gebied van ETCS en ERTMS voor het realiseren van nieuwe (en gewijzigde) systemen die positief zijn beoordeeld (door Assessment Bodies - AsBo's) en geverifieerd (door Notified Bodies - NoBo's) en geaccepteerd door de spoorwegautoriteit. Onze consultants hebben dit bereikt door:

 • het ontwikkelen van veiligheidsdossiers ('safety cases')  waaruit blijkt dat een systeem voldoet aan de gestelde veiligheidsdoelen, en
 • het ontwikkelen van technische dossiers ('technical files') waaruit blijkt dat een systeem voldoet aan de technische specificaties van interoperabiliteit (TSI).