Bel ons: +31 6 572 726 72 | E-mail: info@engirams.com

Common Safety Methods - Risk Evaluation and Assessment (CSM-REA)

De Europese Commissie heeft indertijd besloten dat een door de lidstaten gezamenlijk gebruikte methode voor risicoanalyse geleidelijk moest worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat een hoog veiligheidsniveau wordt gehandhaafd en, waar en wanneer nodig en redelijkerwijs mogelijk, verbeterd (2004/49/EG). Door dezelfde methode in verschillende landen te gebruiken worden de veiligheidsdoelen in deze landen betrouwbaarder en begrijpelijker aangetoond. De relevante huidige Europese regelgeving in dit verband zijn de besluiten 402/2013 en 2015/1136. De verordening bevat een schema voor het definiëren van:

  • of veranderingen in de spoorwegsystemen belangrijk zijn;
  • of de veranderingen relevant zijn vanuit oogpunt van veiligheid;
  • wat zijn de veiligheidsrisico's (gevaren) verbonden aan de beoogde veranderingen

en het biedt principes voor risicobeoordeling en risicoacceptatie, afhankelijk van:

  1. of er een praktijkcode ('voorschrift') bestaat om het gevaar in vergelijkbare spoorwegsystemen te beperken - in dat geval kan deze praktijkcode op dezelfde manier worden toegepast zonder verdere gevarenanalyse;
  2. of het gevaar bestaat in een referentiesysteem - in dat geval kunnen dezelfde mitigerende maatregelen als voor het referentiesysteem worden toegepast zonder verdere gevarenanalyse;
  3. het geschatte risico en de noodzakelijke mitigerende maatregelen die nodig zijn om het risiconiveau in het aanvaardbare gebied te brengen.

Onze ENGIRAMS-consultants hebben risicoanalysedossiers gemaakt voor spoorwegorganisaties die belangrijke veiligheidsrelevante veranderingen in hun systemen introduceren, zoals de introductie van wijzigingen aan spoorvoertuigen, de introductie van radio block centers (RBC's) voor ERTMS treinbeveiliging en voor automatische treinbesturing (ATO) testdoeleinden.